Om korpset

Abildsø skoles musikkorps er et skolekorps med lange tradisjoner på Abildsø, vi har holdt på i 76 musikalske år.

Korpset er et tilbud for alle barn og unge som liker å drive med musikk og vil lære å spille et instrument. Hos oss finner alle gode venner i og gjennom musikken, på tvers av kjønn og alder.

Hva gjør vi i korpset?

Korps byr på mange ulike utfordringer og gleder. I tillegg til spillingen har vi turer til inn og utland, bl.a. Tusenfryd og Sommarland i Bø. I fjor var vi i Garda i Italia! Vi har også seminarer som gir musikalske og sosiale opplevelser. Vi har konserter, stevner og ulike arrangement med både musikalsk og sosialt innhold. På konsertene våre spiller vi både pop, rock, filmmusikk og marsjer. Vi spiller selvfølgelig også på 17. mai, både i byen og rundt i nærmiljøet.

Når spiller vi?

Vi har samspill på skolen hver tirsdag (Hovedkorps og aspiranter), onsdager (Juniorkorps) og enkeltundervisning resten av uka.

Musikkundervisningen

I en tid hvor norsk skole har kuttet musikkundervisningen til et minimum er det ekstra verdifullt at korpset tilbyr solid musikkopplæring for barn og unge. I korps får en opplæring av høyt utdannede musikkpedagoger, både individuelt med instrumentinstruktør og i samspill med dirigent som leder/lærer.

Hvem kan være med i korpset?

Abildsø skoles musikkorps tar opp nye aspiranter hvert år, alle som er interessert i musikk og går i tredje klasse og oppover kan begynne i korpset. Er du en utrolig ivrig andreklassing skal vi nok finne plass til deg også! Korpset er et utviklende musikalsk fellesskap for alle. Det er ingen forutsetning at man er musikalsk – musikk kan læres!

Etter ett år som aspirant starter du i juniorkorpset, og der går du i to år, og mest sannsynlig er du da klar for selveste hovedkorpset. I hovedkorpset kan du bli så lenge du har lyst – også etter at du har sluttet på Abildsø skole og begynt på videregående skole. Hos oss er alle velkomne!

Voksenkontakt

Et korps består av musikanter, men bak musikantene er det mange voksne som følger med, passer på, hjelper, lager mat, rydder, bærer, støtter, trøster – som holder korpset gående. Det er trygt å spille i korps – og det sosialt mellom ulike aldersgrupper.

Blir det mye «jobb» og dugnad for korpsforeldre?

Det er en myte at korps har flere dugnadstimer eller tar mer tid for foreldrene enn andre aktiviteter. Faktisk kan du som korpsforelder (uten tillitsverv) ta sikte på å bruke mindre total tid på korps enn dersom du har barn som driver med f.eks konkurranseidretter. Som foreldre velger en selv hvor mye en ønsker å engasjere seg, men jo flere vi er til å dele på oppgavene, desto mindre blir det på hver og en.

Korpset har to loppemarkeder i løpet av året, for å sikre økonomi til å drifte korpset. Pengene vi tjener på loppemarked går med til å finansiere turer, instrumenter, uniformer og våre høyt kvalifiserte musikkpedagoger og dirigenter.

Loppemarkedet krever en del innsats fra foreldrene, men resultatet av denne bedriften går direkte tilbake til barna, slik at de skal få et så godt tilbud som mulig. Loppemarked blir etter hvert kun en rutine og en sosial arena hvor en møter andre foreldre en har blitt kjent med og har det gøy sammen med.

Hva koster det å være med i korpset?

Kontingenten er på 1500 kroner per halvår, og for den får du:

  • 30 minutter spilletime i uken med profesjonell instruktør
  • Undervisning i samspill en gang i uken med profesjonell dirigent
  • Disponere et instrument
  • Disponere uniform
  • Sponset deler av utgiftene til turer, seminarer og sommerkurs

Hvordan melde seg inn i korpset?