For medlemmer

Terminliste

Seminarhelg

Startdato: 31. oktober 2020

Sluttdato: 1. november 2020

Seminar for begge korpsene lørdag og søndag. Tema: Filmmusikk! Seminaret avsluttes med konsert søndag.

Julekonsert

Dato: 12. desember 2020

Korpsets tradisjonelle julekonsert i Manglerud kirke.