Bli medlem

Kontingenten er på 1500 kroner per halvår (søsken får rabatt), og for den får du:

  • 30 minutter spilletime i uken med profesjonell instruktør
  • Undervisning i samspill en gang i uken med profesjonell dirigent
  • Disponere et instrument
  • Disponere uniform
  • Sponset deler av utgiftene til turer, seminarer og sommerkurs

Send oss en e-post

Du kan melde deg inn ved å sende oss en e-post til korpset@abildso.no.