Bli medlem

Kontingenten er på 1500 kroner per halvår (søsken får rabatt), og for den får du:

  • 30 minutter spilletime i uken med profesjonell instruktør
  • Undervisning i samspill en gang i uken med profesjonell dirigent
  • Disponere et instrument
  • Disponere uniform
  • Sponset deler av utgiftene til turer, seminarer og sommerkurs

Meld inn en ny musikant!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Musikantens navn
Foresatt 1
PS: Faktura for kontigent sendes til denne e-posten
Foresatt 2
For eksempel ønske om instrument